Wat is de werkwijze bij remedial teaching bij Met Passie?

Intake/kennismaking gesprek (kosteloos en vrijblijvend)
Na het eerste contact volgt er een intakegesprek met u en uw kind. Tijdens dit gesprek zal worden gekeken naar wat uw kind allemaal al kan en welke positieve aspecten we hiervan kunnen benutten in de aanpak voor uw kind. Het kind heeft hier een actieve rol in. Er zal in dit gesprek een hulpvraag worden geformuleerd waaraan gewerkt zal worden.

Toetsing en opstellen handelingsplan
Na het intakegesprek worden de gegevens verzameld en zal er een handelingsplan worden opgesteld. Belangrijk hierbij zijn de resultaten van school. Mochten deze gegevens niet voldoende zijn, dan zal er aanvullend onderzoek worden gedaan. Dit zal dan in de eerste sessie plaatsvinden.

 

Begeleiding
Wekelijks zal er gewerkt worden aan de doelen die we hebben gesteld. Hierbij zullen verschillende werkvormen worden ingezet. Iedere keer zal gewerkt worden met vorm die aansluit bij uw kind en dat het leerrendement maximaal is. In de meeste gevallen zal uw kind huiswerk mee krijgen om thuis mee aan de slag te gaan. Belangrijk hierbij is de coachende rol van u als ouder om uw kind hierbij te helpen. Wanneer er extern contact nodig is (bijvoorbeeld met de school) wordt dit altijd met de ouders of verzorgers overlegd.

Evaluatie
Bij de afronding van het handelingsplan vindt er een evaluatie plaats en bekijken we wat de ontwikkelingen zijn. Samen met uw kind bekijken we wat de resultaten zijn en of de uitkomst is wat we hadden verwacht. Bij afwijkende resultaten zullen we bekijken waar dit aan ligt, zodat we beter kunnen afstemmen op uw kind. Afhankelijk van de vooruitgang wordt het handelingsplan voortgezet of afgerond.

Met Passie werkt zowel in de praktijk van Met Passie als bij uw kind op school (i.o.m. school).