Algemene Voorwaarden

Op alle diensten van Met Passie zijn de volgende voorwaarden van toepassing

  • De begeleiding zal plaatsvinden in de praktijk van Met Passie of op school (indien afgesproken)

  • Indien een gemaakte afspraak niet door kan gaan, moet dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail worden doorgegeven. Er kan dan in overleg worden gekeken naar een vervangende tijd.

  • Indien de afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt afzegd, dan worden de kosten van de begeleidingstijd in rekening gebracht

  • Na de laatste begeleiding van de maand wordt er digitaal een factuur naar u gestuurd. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden.

  • In de schoolvakanties zal er alleen in overleg begeleiding plaatsvinden

  • Ouders kunnen de individuele begeleiding op elk moment stopzetten met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken.

  • Met Passie RT en coaching gaat een inspanningsverplichting aan. Dit wil zeggen dat Met Passie geen resultaat kan garanderen.

  • Met Passie RT en coaching is niet aansprakelijk voor eventuele gebeurtenissen onderweg, van en/of naar de praktijk.