Aanbod Remedial Teaching

Ieder kind is anders en leert op zijn eigen manier.

Met Passie biedt remedial teaching aan voor kinderen die een achterstand hebben opgelopen bij een of meerder vakken. De reden hiervoor kan heel divers zijn. Zo kan het kind moeite hebben om in een groep de informatie goed te verwerken. Of heeft het minder talent in een bepaald vakgebied. Het kan ook zijn dat het kind faalangstig is en in de klas blokkeert.

RT in een 1 op 1 setting is dan heel prettig. Er is veel tijd en aandacht voor het kind en op deze manier kan er beter worden aangesloten bij de behoefte van uw kind. Ieder kind leert anders en zo zal er voor ieder kind een individuele aanpak worden gemaakt.

Belangrijk is de betrokkenheid van uw kind. Vandaar dat de doelen samen met uw kind gemaakt worden en ook de evaluatie zal samen met uw kind worden gedaan. Samen bespreken we of de resultaten passen bij de verwachting die we hadden. Als dit niet zo blijkt te zijn, dan gaan we kijken waar dat aan ligt en bespreken hoe we verder gaan. Zo krijgt uw kind steeds meer grip op zijn/haar eigen leerontwikkeling.

 

Met Passie biedt remedial teaching aan voor:

  • dyslexie

  • technisch lezen

  • begrijpend lezen

  • spelling

  • grammatica

  • rekenen