Maar wat nu als een kind moeite heeft met een onderdeel van school.

Leert op een andere manier?

... dan kunt u terecht bij Met Passie!

Belangrijk is dat uw kind weer positieve leerervaringen op doet en er weer met meer zelfvertrouwen tegen aan gaat. Een samenwerking met ouders is hierin heel belangrijk. Uitgangspunt: het kind staat centraal! Het werken met de 7 gewoonten zal verweven zijn in de begeleiding die ik bied. Kinderen coachen in hun eigen leerproces, eigen doelen te stellen en eigen keuzes te maken is daarbij heel belangrijk. 

Met Passie biedt de volgende diensten aan

remedial teaching

In een 1 op 1 setting zal er ondersteuning worden geboden op het gebied waar een achterstand is opgelopen. Er is veel tijd en aandacht voor uw kind en er kan goed worden aangesloten bij de behoefte van uw kind.

citotraining

Voor kinderen die het lastig vinden om Citotoetsen te maken is er een Citotraining. De training zal in een klein groepje plaatsvinden en er zal worden gewerkt aan de vraagstelling, de taakaanpak en het voorkomen van stress bij het maken van een Citotoets.

onderwijsarrangement

Voor kinderen die een onderwijsarrangement hebben toegewezen vanuit het Samenwerkingsverband kan Met Passie de ondersteuning bieden op school. Dit kan begeleiding zijn op cognitief gebied of begeleiding bij werkhouding/taakaanpak.